Organisatie

stdis

Sinds 1987 is de stoomsleper in beheer bij de Stichting Dordt in Stoom. Met het aangaan van een bruikleencontract met het  Rotterdamse Havenmuseum heeft de stichting de exploitatie en het onderhoud van de nog enige in zijn soort bestaande stoomsleper op zich genomen. 

De Stichting Dordt in Stoom is in 1984 opgericht met als doel het organiseren van stoomevenementen in Dordrecht. De bestuursleden hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij in de goede zin des woorden bevlogen zijn van alles wat met stoom en

Dordrecht te maken heeft.

VRIJWILLIGERS EN SPONSORING

Dankzij de inzet van ongeveer 25 vrijwilligers, waarvan de meesten afkomstig zijn uit de maritieme en nautische sector, blijft de stoomsleper in een perfecte staat van onderhoud. Daarnaast kan de stichting rekenen op steun van sponsors die het belang van behoud van de nostalgische stoomsleper een warm hart toedragen.

.

Facebooktwitter