Links

 http://www.dordtinstoom.nl/ Stichting Dordt in Stoom.
https://www.maritiemmuseum.nl/ Maritiem Museum Rotterdam.
 http://stoom.startpagina.nl/ Internationale stoomlinks voor de liefhebber van stoom, stoommachines, stoomvoertuigen, stoomvaartuigen en stoomwerktuigen.
 http://www.stoomvaart.nl/ Vereniging tot behoud van authentieke stoomschepen. Opgericht op 20 januari 1977. De Vereniging Stoomvaart is een vereniging van eigenaren van stoomvaartuigen. De vereniging behartigt de belangen van de scheepseigenaren en bemiddelt bij gebeurtenissen, waarbij de aanwezigheid van een stoomschip of schepen gewenst is.
https://www.s2ep2.nl/binnenvaartgeschiedenis/scheepsmetingsdienst/de-werven-van-boele-i/ Geschiedenis van Machinefabrieken en Werven van Boele.

Deel 1.  Met dank aan Jan Sepp.

https://www.s2ep2.nl/binnenvaartgeschiedenis/scheepsmetingsdienst/de-werven-van-boele-ii/ Geschiedenis van Machinefabrieken en Werven van Boele.

Deel 2. Met dank aan Jan Sepp.

Facebooktwitter