Geschiedenis

1983 – 1985

Via de Vereniging Stoomvaart wordt het bestuur van de Stichting Dordt in Stoom ingelicht over de stoomsleper Pieter Boele, eigendom van de scheepswerf Boele in Bolnes. Uit de contacten die zijn gelegd, met de bedoeling om de sleper naar het evenement te krijgen, blijkt dat de werf het vaartuig wil overdragen aan het Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam. Echter, het museum mag de stoomsleper niet aannemen van de Gemeente Rotterdam zonder dat iemand zich garant stelt voor alle kosten van onderhoud en exploitatie. de stoomsleper mag evenmin in de Rotterdamse Leuvehaven, bij het museum, blijven liggen … Zulks tegen de achtergrond van grote financiële problemen, zowel bij de werf Boele in Bolnes als bij het Maritiem Museum.

De secretaris van de Stichting Dordt in Stoom, Jens van der Vorm, wil het vaartuig naar Dordrecht halen. Immers, de sleper lag in de zestiger jaren als “Speculant” lange tijd in de Wolwevershaven. De toenmalige eigenaar, Theo Thijssen, woonde in Zwijndrecht en wilde destijds een betere bestemming vinden dan de sloop.

Het Stichtingsbestuur was niet enthousiast. De kas was vrijwel leeg, de organisatie van het evenement vergde al veel vrije tijd er waren geen mensen bekend om de stoomsleper uit 1893 te gaan onderhouden. Bestuurslid Piet Bos zag wel wat in het plan en stelde zich persoonlijk garant voor een bedrag van f 7.500,-. Bovendien deed oud burgemeester J.H. van Zuuren, toen commissaris bij de Boele Werf, een goed woordje voor Dordt in Stoom. Daarop kwamen de partijen tot overeenstemming.

De Stichting Dordt in Stoom ondertekende een bruikleencontract met het Maritiem Museum Prins Hendrik (momenteel Stichting Havenmuseum Leuvehaven te Rotterdam) (maritiemmuseum). Op voorwaarde dat de Stichting Dordt in Stoom verantwoordelijk zal zijn voor alle kosten, de sleper in de originele staat zal blijven houden én direct voor een andere ligplaats zal zorgen, wordt de overdracht door de werf Boele met het museum geregeld.
De Pieter Boele arriveert op eigen kracht met Pasen in Dordt. Bestuurslid Marco Westland had een ligplaats geregeld in de Wolwevershaven. De Stichting ging vervolgens op zoek naar een groep vrijwilligers, die de stoomsleper ging onderhouden en varen.

1987 – 1993

In de vrije tijd van velen werd begonnen met de restauratie en exploitatie. Op vaste dagen werden rondvaarten georganiseerd vanaf het Groothoofd, met ondersteuning van Hotel Bellevue. Met wisselend succes overigens, want het publiek komt alleen als het heel mooi weer is. Dankzij een toenemend aantal sponsors uit het bedrijfsleven lukt het om de Pieter Boele in de vaart te houden. In 1993 wordt het eeuwfeest gevierd en er verschijnt een boekje over de honderdjarige levensloop. De langste tijd heeft de sleper gevaren onder de naam Speculant; sinds 1972 als Pieter Boele.
In het jubileumjaar kwam een eind aan de samenwerking met de vrijwilligers, die zich als Vereniging Pieter Boele hebben ingezet. Een maand later was een andere bemanning gevormd, in samenwerking met de museumstoomsleper Volharding 1 uit Alblasserdam.

1994 tot heden

Onder bezielende leiding van bestuurslid Piet Visser wordt een nieuwe groep vrijwilligers gevonden die sindsdien de Pieter Boele voortreffelijk heeft gerestaureerd en, waar nodig, aangepast aan de huidige functie als varend monument. Dankzij veel medewerking uit het bedrijfsleven is het mogelijk gebleken om dit zeldzame monument in goede conditie te houden.

Door de prominente ligplaats in de Wolwevershaven, ter herinnering aan de lange tijd dat stoomslepers en Dordrecht met elkaar waren verbonden, is de Pieter Boele een belangrijk stadsmonument geworden. Duizenden bezoekers van het schilderachtige havengebied kunnen dagelijks genieten van het vele vrijwilligerswerk dat daaraan wordt besteed.
De Pieter Boele is niet meer weg te denken uit Dordrecht. Veelvuldig worden voor gezelschappen vaartochten gemaakt. Jaarlijks is de Pieter Boele ongeveer dertig dagen actief bij evenementen, voor gezelschappen en voor de zondagmiddagrondvaarten van het Havenmuseum.
Een varend monument, meer dan 120 jaar oud, maar in perfecte staat. De Pieter Boele is de enige Rijnschroefstoomsleper die nog bestaat. De energie voor de triple expansie-machine van 1924 wordt geleverd door een oliegestookte ketel uit 1962.

Facebooktwitter