De boot

De 31 meter lange sleepboot werd in 1893 gebouwd door de scheepswerf De Weduwe Boele te Slikkerveer. De toen nog met kolen gestookte ketel en machine werden geleverd door de fa. Burgerhout te Dordrecht. De ranke sleper was ontworpen voor het trekken van sleepaken op de  Boven-Rijn. Destijds waren de binnenvaartschepen, doorgaans voormalige zeilschepen, niet voorzien van een eigen aandrijving. Om de reis spoedig te laten verlopen werden slepers door meerdere sleepaken tegelijk  ingehuurd. Zo werd een konvooi gevormd en dit leverde tevens een besparing in de sleepkosten op.

PieterBoele_uithetleven12[1]

Ansichtkaart uit 1903 van de Wacht am Rhein.

Naamswijziging
Nadat de sleper enige jaren onder de naam “Wacht am Rhein” had gevaren werd de boot in 1919 omgedoopt tot “Speculant”. In 1924 onderging de sleper bij de scheepswerf Boele een modernisering, waarbij de eerste door Boele vervaardigde stoommachine werd ingebouwd. Tevens kwam er een gesloten stuurhut en werd er een roef op het voordek geplaatst. In 1941 werd bij de scheepswerf De Biesbosch een nieuwe ketel geplaatst welke in 1957 door dezelfde werf werd omgebouwd voor oliestook.

Einde stoomslepertijdperk
In de vijftiger jaren verdwenen de meeste stoomslepers maar de Speculant verrichtte zijn trouwe dienst tot 1965 en was daarmee de laatste stoomsleper op de Rijn. Het feit dat er een eind kwam aan de diensten van de stoomslepers was een gevolg van de introductie van duwschepen. Daarnaast werd de aandrijfkracht van de binnenvaartschepen vergroot.

PieterBoele_uithetleven4[1]

Foto: Fam. Thyssen, archief Stichting Dordt in Stoom

Directieschip
In 1970 kwam de stoomsleper weer in bezit van de Scheepswerf Boele en onderging een grondige revisie waarbij plaatsing van een nieuwe ketel nodig bleek. In 1972 werd de naam Speculant gewijzigd in Pieter Boele. Nadat de boot enige jaren dienst had gedaan als directievaartuig kwam in 1987 hieraan een einde als gevolg van het faillissement van de scheepswerf. De stoomsleper werd overgedragen aan het toenmalige Maritiem Museum in Rotterdam, die de Pieter Boele vervolgens in bruikleen gaf aan de Stichting Dordt in Stoom met als doel de sleepboot te behouden als cultureel varend erfgoed.

PieterBoele_historie6[1]

Foto: Jens van der Vorm

Restauratie
Ofschoon het het doel is om de stoomsleper zoveel mogelijk in een authentieke staat te houden zijn er in de loop der jaren technische en, uit veiligheidsoverwegingen, uiterlijke aanpassingen uitgevoerd zoals een verhoogde zeereling. Zo werd de Pieter Boele in 1994 gecertificeerd en kon daardoor met zestig passagiers gaan varen in plaats van de maximaal twaalf van vóór de aanpassingen.

Pieter Boele tijdens Dordt in Stoom 2012

Onderhoud
Het technisch onderhoud wordt gedaan door vrijwilligers die zich hebben verbonden aan de Stichting Dordt in Stoom. Eens per vijf jaar gaat de Pieter Boele op de helling om een grondige inspectie te ondergaan. Het keuren en testen van de stoomketel gebeurt iedere twee jaar.

foto

Foto: Peter Beekmans

Facebooktwitter