Categorie archieven: Home

Pieter Boele weer vaarklaar.

De reparatie van de voedingvoorverwarmer van de stoomketel is geslaagd.
Van de pijpenbundel bleek er 1 lek te zijn.
Deze is afgedopt aan beide kanten.
De capaciteit is hierdoor iets afgenomen maar er blijft voldoende over.
Over totale revisie van deze pijpenbundel wordt nog nagedacht.

20150714_111124

Toekomstige charters en evenementen kunnen doorgaan.

Facebooktwitter

Pieter Boele vaarklaar voor seizoen 2014

Tijdens de tweejaarlijkse inspectie zijn de stoomketel en alle stoomcomponenten uitgebreid geïnspecteerd. Bij deze controle werden in de ketelwand op diverse plaatsen onder het ketelsteen verdachte plekken gevonden. Na schoonmaken en nauwkeurig bekijken bleek dat het om putcorrosie in de ketelwand ging. De ketelwand ter plaatse was te dun geworden voor het komende vaarseizoen. Deze plekken werden door een gespecialiseerd bedrijf opgelast. Dit was enkele dagen werk, vooral door de moeilijk bereikbare plaats en de zeer beperkte ruimte. Na het lassen inspecteerde het Stoomwezen de reparatie en gaf goedkeuring. Een mogelijke oorzaak werd gevonden in een op een vreemde manier gemodificeerde spuileiding. Deze is op advies van experts vervangen door een nieuw en verbeterd exemplaar. De ketel werd gevuld met water en bij een druktest tot 13 bar kwamen geen problemen aan het licht. De afgestelde veiligheid en alle andere componenten werden weer aangesloten.

Vandaag 14 April ging de brander aan en werd de ketel op werkdruk gebracht.

Pieter Boele is klaar voor het vaarseizoen 2014 dankzij de ondersteuning van de betrokken bedrijven, experts en de vrijwilligers.

Facebooktwitter

Wat doen de machinisten in de winterperiode.

Zoals verplicht moet de ketel eens in de twee jaar gekeurd worden, door het Stoomwezen.
Daarom moeten alle appendages er af, om deze na te zien en zo nodig worden gerevideerd, wat wij zelf doen.
Ook alle aan de ketel zittende flenzen worden nagezien, zodat bij her montage geen lekkage kan ontstaan.
De ketel zelf is waterzijdig en rookgaszijdig schoongemaakt. De keuringsambtenaar gaat er dan in om te kijken of er geen zwakke plekken in het inwendige zijn.
Nu is het bij een oude ketel uit 1962 niet uitgesloten, dat er wat plekken zijn die wat intering vertonen, en zo die er zijn dan beoordeeld de ambtenaar of deze toelaatbaar zijn
Nu blijkt deze keer, dat er twee plekken zijn die aandacht vragen, daarom zullen we uit voorzorg, een hierin een ter zake kundig bedrijf inschakelen, om deze plekken
weer te herstellen. Als we dit niet doen dan zijn we bij de volgende keuring zeker aan de beurt. Nu is de ketel nog open.
Door onze installatie en het niet onder druk zijn van de ketel tijdens stilstand, door geen vaarten te maken, is het euvel niet te voorkomen.
Ook het varen naar Rotterdam in warme zomers, waardoor het buitenwater behoorlijk zout is, is niet zo best. Zeker als het hoogwater is. We doen er alles aan om de ketel te
verversen, ook chemicaliën toevoegen, enz. Maar er blijven altijd restanten over, die onze ketelwand en pijpen aantasten. Voeren we maar in zoet water!
Of we moeten de installatie rigoureus aanpassen. Oorspronkelijkheid dus weg.

Wat nu nog rest is, repareren, ketel persen, en de ambtenaar uitnodigen voor een eindafname, om zodoende de toestemming te krijgen om weer te varen.
Ja, het is allemaal niet zo gemakkelijk als het lijkt.

Leo Gomes HWTK Pieter Boele

Ketel is leeg  en open
Ketel is leeg en open
Vlampijpen
Vlampijpen
In de ketel
In de ketel
Flenzen reinigen
Flenzen reinigen
Veiligheid na inspectie klaar voor montage
Veiligheid na inspectie klaar voor montage
Facebooktwitter