Pieter Boele vaarklaar voor seizoen 2014

Tijdens de tweejaarlijkse inspectie zijn de stoomketel en alle stoomcomponenten uitgebreid geïnspecteerd. Bij deze controle werden in de ketelwand op diverse plaatsen onder het ketelsteen verdachte plekken gevonden. Na schoonmaken en nauwkeurig bekijken bleek dat het om putcorrosie in de ketelwand ging. De ketelwand ter plaatse was te dun geworden voor het komende vaarseizoen. Deze plekken werden door een gespecialiseerd bedrijf opgelast. Dit was enkele dagen werk, vooral door de moeilijk bereikbare plaats en de zeer beperkte ruimte. Na het lassen inspecteerde het Stoomwezen de reparatie en gaf goedkeuring. Een mogelijke oorzaak werd gevonden in een op een vreemde manier gemodificeerde spuileiding. Deze is op advies van experts vervangen door een nieuw en verbeterd exemplaar. De ketel werd gevuld met water en bij een druktest tot 13 bar kwamen geen problemen aan het licht. De afgestelde veiligheid en alle andere componenten werden weer aangesloten.

Vandaag 14 April ging de brander aan en werd de ketel op werkdruk gebracht.

Pieter Boele is klaar voor het vaarseizoen 2014 dankzij de ondersteuning van de betrokken bedrijven, experts en de vrijwilligers.

Facebooktwitter